Sporty sylwetkowe i źródło motywacji

trener personalny

Każda osoba posiada w umyśle obraz samego siebie, który przedstawia go w niedalekiej, jak i czasem odległej przyszłości.


Z reguły jest to obraz pozytywny, gdzie osoba widzi siebie w określonej formie wraz z pewnym bagażem zasobów materialnych, czy zasobów opartych na naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prościej mówiąc widzi siebie w pewnej roli i formie do której dąży przez lata. Oczywiście istnieją też osoby, które posiadają jedynie obraz tego co chcieli by robić lub kim się stać, jednakże stoją w miejscu, ponieważ nie potrafią działać (inaczej mówiąc nie potrafią kierować swoim życiem). Są to osobowości z reguły charakteryzujące się myśleniem magiczno – życzeniowym i biernym nastawieniem do świata.


Każda osoba dąży do określonego celu poprzez wewnętrzny poziom motywacji. Z kolei określony poziom motywacji powstaje w wyniku hierarchii osobistych potrzeb. Więcej na temat motywacji, w tym sposobów jej zwiększenia pisałem w danym artykule:
http://www.albertkosmider.pl/2013/10/motywacja.html

Abraham Maslow opracował piramidę, która ilustruje hierarchię ludzkich potrzeb ułożoną pod względem pierwszeństwa zaspokajania.

A. Maslow wymienia następujące rodzaje potrzeb:

– potrzeby fizjologiczne – są to potrzeby najbardziej prymitywne takie jak: powietrze, woda, pokarm, sen.
– potrzeba bezpieczeństwa – jest najpilniejszą potrzebą zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych.
– potrzeba przynależności – wiąże się z potrzebą miłości, czy pewnej hierarchii. 
– potrzeba szacunku – wyraża dążenie do uzyskania: osiągnięć, prestiżu, władzy.
– potrzeby poznawcze – dotyczą chęci zdobywania wiedzy.
– potrzeby estetyczne – są wyrazem pragnienia doświadczania piękna oraz harmonii.
– potrzeba samorealizacji – wypływa z wysokiego poziomu samoświadomości, wrażliwości społecznej, twórczej osobowości, wysokiej samooceny, spontaniczności czy otwartości na nowe wyzwania.
– potrzeba transcendencji – stanowi dążenie do wyjścia poza własną jaźń oraz doświadczenie duchowych stanów wyżej  świadomości.

Czemu uprawiamy sporty sylwetkowe i co nas motywuje do brnięcia w danym temacie ?

Osobiście uważam, że trenowanie wspomnianej grupy dyscyplin sportowych wynika głównie z potrzeb: bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, potrzeb poznawczych, estetyki oraz samorealizacji. Stanowi to bazę do praktycznie “uzależniającego” wpływu tego sportu. Im więcej potrzeb będzie aktywowanych, tym według mnie sukces będzie bliższy!

A Wasza motywacja do uprawiania sportów sylwetkowych z jakich potrzeb wynika ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 komentarzy “Sporty sylwetkowe i źródło motywacji”